Gedichten

Poëziealbumversjes

Daar alleen kan liefde wonen (gast)

 

 

Roelie de Vries schreef op 15 december 1965 in mijn poëziealbum. Zij zat op een andere school, maar na schooltijd speelden we soms met elkaar. In mijn herinnering is zij kort na haar versje verhuisd. Roelie schreef dit versje:

Daar alleen kan liefde wonen

Daar alleen is ’t leven goed

 

Waar men blij en ongedwongen

 

Alles voor elkander doet.

 

Leare (gast)

 Leare

Libje dat is leare
It hiele libben troch
Leare dat is libje
En it is nea omdoch

Wol in minske werklik libje
Dan is wat leare nûmer ien
Want hâldt men op mij learen
Dan is ’t libjen hiel gau dien

In minske leart salang ’t er libbet
En jou yn ’t learen nea belies
Want de tiid sil it ús wol leare
Al learende wurdt de minske wiis

Libjen dat bliuwt learen
Elke dei wer oan
Leare dat bliuwt libjen
En sa is ’t libben tige skoan
 
 

Uit: “De sirkelgong fan de tiid” – van Wieke de Boer-Hiemstra
Geplaatst in “De Bining” van de Friese CPB, januari 2014

 

Wees bevriend met kleine dingen (gast)

 

Dit versje zag ik ooit in iemands poëziealbum. Ik vond dit zó mooi dat ik het zelf daarna heel vaak in poëziealbums geschreven heb.

De bron is mij onbekend. Wie weet dat wel? 

 

Wees bevriend met kleine dingen
Met een kleine bloem die bloeit
Met de vogeltjes die zingen
Met een vlindertje dat stoeit
Met de lammetjes die huppelen
in de blijde zonneschijn
Wees bevriend met kleine dingen
En je zult gelukkig zijn.

 

Dit schreef Annie (gast)

  

Goedemorgen maandag
 

Hoe gaat het met dinsdag

Doe de groeten aan woensdag

Zeg tegen donderdag

Dat ik aanstaande vrijdag

Met de trein van zaterdag

Op zondag kom logeren  

Annie van der Veen, Plattelandsvrouwen Zevenhuizen, 18 sept. 2013

 

Dit schreef Wim (gast)

Hallo Piety,

 

Hier volgt een stukje poëzie voor jouw poëzie-album…..

Toen jij nog een heel klein meisje was
En je moeder je moest wiegen
Tilde jij je beentje op
En liet er eentje vliegen 


 

Hartelijke groet,

WWs