Gedichten

ZEL WE? - Westerkwartiers

 

Zel we? (2)
 

Niet over duuzend doagen
niet noa nog zoveul vroagen 

Mar vrijuut
ons toevertrouwen
an mekoar
 

Zel we t woagen
Doe en ik
 

Zel we?

 
Vertaling Westerkwartiers: Coby Poelman-Duisterwinkel