Gedichten

ZEL WE? - Gronings

 

Zel we? (1)

Nait over doezend doagen
Nait noa nog zoveul vroagen

Mor vrijuut
ons touvertrouwen
aan mekoar 

Zel we t woagen
doe en ik

Zel we?
 

Vertaling  Gronings: Coly Poelman-Duisterwinkel