Gedichten

Citaten

Inzien dat men gisteren gedwaald heeft,
betekent dat men vandaag wijzer is geworden

(Friesch Dagblad 15-11-1976)
 ====================================================

Indien iemand meent godsdienstig te zijn en daarbij
zijn tong niet in toom houdt, maar zijn hart misleidt,
diens godsdienst is waardeloos

(Jacobus 1 : 26, Friesch Dagblad 04-06-1977)====================================================

Vergeven: vraagt iets
Vergeten:  vraagt alles
LIEFDE

(bron onbekend)

====================================================
Wie weinig fouten maakt....  is niet altijd de beste (gehoord op de radio)
====================================================

Geestelijk groeien is als een ballonvaart.

Eerst moeten de touwen, die ons aan de grond vasthouden, worden losgeknoopt.
En wie dan stijgen wil moet ballast overboord gooien, veel ballast.

(J. Fillius in “Informatie” december 1985)
====================================================

Altijd praten met mensen die het met je eens zijn
is praten met een echoput

(Friesch Dagblad 12-06-1987)

===================================================================

Want wie nadenkt over God
valt van de ene verbazing in de andere
en komt voor vraag
na vraag te staan

(in rouwadvertentie Friesch Dagblad - Piet Stellinga, overleden 30-10-1987)

==================================================================

 “Zorgen van morgen zijn een dag te vroeg”

 Lieuwe Steendam (1944 – 4 sept. 2015)  in de Leeuwarder Courant, IN MEMORIAM
====================================================