Gedichten

Zolang....

 

Zolang de onrust niet verstilt
Zolang het binnenin blijft knagen
Zolang koek zoet is en niet zilt
Zolang m’n knieën me nog dragen

Zolang ze me niet weg gaan jagen
Zolang de lift me moeit’loos tilt
Zolang m’n bankstel niet vervilt
Zolang ik jou nog kan behagen 

Zolang ik niet scheur door een scheet
ga ik niet op dieet!

 

Piety Veenema