Gedichten

Als op het strand

Strandlopertje met je blik naar zee
Alsof je al afscheid hebt genomen
van je familie die staat te dromen
of te rusten. Ze gaan nog niet mee

Zien zich weerspiegeld in ’t natte zand,
turen naar hun getrippelde sporen
die door het water weer gaan verloren
De zee zorgt voor een maagdelijk strand

Zoals de wiss’ling van eb en vloed
zich in ‘t oneindige blijft herhalen 
Blijven ook wij afwisselend dwalen

zoekend te leven in kwaad en goed
Blijven ook wij oneindig herhalen:
Het leven is dikwijls bitterzoet

Piety Veenema

Dit gedicht hoort bij een strandfoto met strandlopertjes, gemaakt door Henny ter Mors

Titel van de foto: Even uitrusten
Het fotogedicht is onderdeel van een presentatie waarmee ik af en toe optreed.