Gedichten

Hartsgeheim (1)


Ieder hart heeft
zijn geheimen
Zelfs het eigen hart
weet dat soms niet
Zo diep,
onpeilbaar diep verborgen
dat het nooit
(nee nooit)
het daglicht ziet...


Piety Veenema

Dit gedicht hoort bij een foto van Henny ter Mors, zie www.footo.nl/profiel/Henny
Titel foto: onbekend
Het fotogedicht is onderdeel van mijn presentatie waarmee ik af en toe optreed.