Gedichten

IN TEGENDEEL (contradictio in terminis)


Een ster te zijn

in ’t diepst van haar

gedachten

 

 

Een zon te zijn

in ’t zwartste

van de nacht

 

 

zoals haar buur

die voor zichzelf

een zon weet te

creëren

 

 

Zij voelt zich slechts

de maan

in ’t felste

zonnelicht…

 

 

 

     

Piety Veenema