Gedichten

Avondmens en ochtendmens

Hij is een avondmens
En zij een ochtendmens

Zet hij vrolijk de wijn op tafel

Gaat zij geeuwend al naar bed

Zet zij zingend de bloemen buiten

Ligt hij nog mopperend in bed


Zij is een ochtendmens
En hij een avondmens


’t Is zelden dat ze elkaar ontmoeten

zonder gezever en gezeur

Dit ochtendmens met avondhumeur

en deze avondman met ochtendhumeur


Kon het maar altijd middag zijn….


Piety Veenema