Gedichten

Wat zegt u meneer?


mijn gastgedicht op
www.dichtjournaal.nl
(n.a.v. Internationale vrouwendag, de actiedag van de vrouwenbeweging, 8 maart 2009)


Wat zegt u meneer?


’t Is vrouwendag vandaag
Plaatselijk, provinciaal
’t Is vrouwendag vandaag
Landelijk, Internationaal…

Wat zegt u meneer?  Is die dag niet meer nodig?
Wat zegt u meneer, wat zegt u nou?

Van alle regeringsleiders op aarde is 5% vrouw
Van alle armen op aarde is 75% vrouw
Van alle analfabeten op aarde is 66% vrouw
Van alle vluchtelingen op aarde is 75% vrouw

Wat zegt u meneer?  Is die dag niet meer nodig?
Wat zegt u meneer, wat zegt u nou?

Van de hele wereldbevolking is 50% vrouw
66% van al het werk gebeurt door de vrouw
10% van het wereldinkomen is voor de vrouw
En 1% van alle bezittingen is slechts van de vrouw

Wat zegt u meneer? Is die dag niet meer nodig?
Wat zegt u meneer, wat zegt u nou?

Van de 150 leden van de Tweede Kamer
in Nederland is slechts 36% vrouw
Wiens handen grijpen de voorzittershamer?
Wie o wie doet er wat… Nou?

Aan dat andere verschil tussen mannen en vrouwen
Ja meneer, u hoort ‘t goed, dat inkomensverschil
Dat vrouwen gemiddeld 23% minder vangen
Is dát gelijkwaardig, is dat wat u wilt?

Dus meneer, is die dag nu nog nodig?
Dus meneer, wat zegt u nou?

 

Piety Veenema