Gedichten

Nog maar een kind (verzwegen misbruik)


mijn gastgedicht op
www.dichtjournaal.nl - 14 maart 2009

Een aantal berichten in de media over seksueel misbruik en kinderseks, deed mij terugdenken aan een thema-avond die wij als plattenlandsvrouwenbestuur in de tachtiger jaren organiseerden over Incest. De aangrijpende verhalen van slachtoffers die  als kind waren misbruikt, maakten diepe indruk op mij. Destijds sprak ik, als voorzitter van het bestuur, met verschillende slachtoffers. Al die verhalen heb ik nu samengevat in twee gedichten.
Het ene "Nog maar een kind" vanuit het perspectief van een volwassen man die al jaren zwijgt wat hem als kind is overkomen....
Het andere "Nu ik het weet" gaat over een klein meisje dat seksueel is misbruikt 

 

Zijn herinnering… als de dag van gister
Hij was een jongen van een jaar of tien
Had hij die film op tv maar nooit gezien
want nu vraagt zij steeds: ‘Wat is er?’     

 

Hij moet twee, drie seconden overwinnen

bij de geringste aanraking in bed
Hij ondergaat het strelen en het minnen

en bidt zijn woordeloos gebed

‘Hallo, lieve jongen, op je mooie fiets…’

Het valt hem steeds zwaarder het te verdringen

als zij vraagt: ‘Is er echt niets?’

Die man wou in de kerk, maar zou niet zingen

Nóg voelt hij ’t verzet, de pijn bij zoiets

Nóg fluistert hij: ‘Nee, er is niets.’

 

 

Piety Veenema