Gedichten

Nú (4 visies)


mijn gastgedicht op
www.dichtjournaal.nl - 28 maart 2009 
(vier visies op het Nu)


Kom, doe het nú, preekt Predikheer
Geef nú uw hart aan Jezus
Hoort naar zijn stem
Kom volg hem…
Nú.


Ik wil het nú, dreint ‘t kleine kind
Geef nú aan mij een snoepje
Toe, luister nou.
Ik wil het…
Nú.


Ik wil het nú, dramt menigeen
Ik wil het op mijn manier
Kom, luister nou.
Ik wil het…
Nú.


Het gaat om ’t Nú, zegt Yogaman
Nú leef je in dit moment
Kijk niet meer om.
En niet vooruit…
Nú.

 

Piety Veenema