Gedichten

DE OUDE MAN (onze pake Jan)

 

Hij weent om zijn gestorven zoons
Om zijn verloren vrouw
Hij weent omdat hij verder leeft
En ’t zo graag anders wou

Hij weent om ’t kindje dat eerst kwam
En stierf, slechts één uur oud
Zijn hele huw’lijksleven lang
Heeft hij om hem gerouwd

Hij weent om ’t kind dat ’t leven liet
Bij een bombardement
En dat is veel te jong nietwaar?
Als j´ tweeëntwinting bent

Hij weent om twee verloren zoons
Om zijn gestorven vrouw
Hij weent omdat hij verder leeft
En ’t zo graag anders wou

Hij weent alleen bij ’t vrezen al
Dat ook zijn laatste kind
Slechts tweeënvijftig jaren jong
De dood in z´n hartkwaal vindt

Hij weent om drie gestorven zoons
Om zijn verloren vrouw
Hij weent omdat hij verder leeft
En ’t zo graag anders wou…

 

Piety Veenema

 

Meer lezen over onze pake Jan?

In de bundel "Wakker worden" vind je onder nr. 12 het gedicht MIJN OPA.

Ook onder FOTOGEDICHTEN op deze site vind je een gedicht over hem: UITZWAAI-RITUEEL