Gedichten

Eigen baas

 

Partner aan het werk
Jij de zorg thuis

Zorg voor het kind
Zorg voor het eten
Zorg voor de was
Zorg voor de boodschappen

Zorg voor de klussen
in en rond huis
Zorg voor je omgeving
via mantelzorg

Fulltime dagtaak
Maar wel eigen baas
Eigen tijdindeling
Vrij als een vogel

Zo kan het leven
van een
huisman
zijn...

 

Piety Veenema