Gedichten

Granieten kruis (versie 1)

 

Schuifelend achter de vier dragers aan
Hun kaarsrechte ruggen, hun hoge hoeden
Kon ik die morgen nog niet bevroeden
Wat ‘k later op een granieten kruis zag staan:

‘Ik geloof dat de wormen
gehoorhangen graven
naar het geluid van
uw komst’

Schuifelend terug over ’t kiezelpad
Het klokgelui dat zich bleef herhalen
Bleef die tekst zo in mijn hoofd door malen
Dat ik geen trek meer in koffiebroodjes had

‘Ik geloof dat de wormen
gehoorhangen graven
naar het geluid van
uw komst’

Peinzend over die woorden op het kruis
Kon ik me op kantoor niet concentreren
Wat wilden die zinnen toch bezweren
Was ’t niet luguber? Ik nam het mee naar huis

‘Ik geloof dat de wormen
gehoorhangen graven
naar het geluid van
uw komst’

‘Dat je ’t niet doorhebt,’ hoorde ik thuis al
‘Valt me van je godsdienstopvoeding tegen
Er komen wellicht stromen van zegen
Nee, tóch iets anders: Er klinkt bazuingeschal’

‘Eens als de bazuinen klinken, uit de hoogte links en rechts
Duizend stemmen ons omringen, ja en amen wordt gezegd’

Denkend aan ’t geschuifel over ’t kiezelpad
zeg ik beschaamd: ‘Als ik jou toch niet had….’

 

Piety Veenema

 

Versie 2 vind je bij nr. 2 in deze bundel.