Gedichten

TAAL (van A tot Z)

 

A bacadabra

B rabbeltaal

C omputertaal

D oventaal

E erstejaarstaal

F amilietaal

G abbertaal

H erhaaltaal

I etsepietsjetaal

J uichtaal

K anaäntaal

L iefdestaal

M oedertaal

N ekhaartaal

O gentaal

P ubertaal

Q uisse

R ap

S ms-jes

T urbotaal

U itbeeldingstaal

V oetbaltaal

W aarschuwingstaal

X xx-jes

Y ogataal

Z angtaal

En dat is nog lang
niet alle taal…

Onvoorstelbaar wat er gaat verloren
Als je niet meer kunt zien en horen…

 

Piety Veenema